Г Р А Ф И К
за провеждане на груповите, дистанционни (онлайн) учебни занятия през учебната 2023/2024 година

Учебни седмици: 35

Продължителност на груповите, дистанционни (онлайн) учебни часове по предмети и класове:

1-ви, 2-ри, 3-ти и 4-ти клас – учебни часове по български език и литература с продължителност на онлайн учебния час – 20 минути;
5-ти, 6-ти и 7-ми клас – учебни часове по български език и литература; учебни часове по история и цивилизации ( в частта, отнасяща се до историята на България); учебни часове по география и икономика (в частта, отнасяща се до географията на България) с продължителност на онлайн учебния час – 30 минути;
от 8-ми до 12-ти клас – учебни часове по български език и литература; учебни часове по история и цивилизации ( в частта, отнасяща се до историята на България); учебни часове по география и икономика (в частта, отнасяща се до географията на България) с продължителност на онлайн учебния час – 40 минути.

Груповите онлайн учебни занятия се провеждат само в съботни дни, на посочените дати, в часовия диапазон от 9:00 часа до 18:00 часа местно часово време.
Учениците от всеки клас или училищна група за групово онлайн обучение получават информация за продължителността и броя на учебните часове по съответния учебен предмет, респективно за конкретните учебни дати, на индивидуалните си профили към платформата на училището.

График за провеждане на груповите, дистанционни (онлайн) учебни занятия

свали в

Българското неделно училище “Св. св. Кирил и Методий” – Дортмунд | Bulgarische Sonntagsschule „Sv. sv. Kiril i Metodiy“ – Dortmund