Г Р А Ф И К
за провеждане на присъствени учебни занятия през учебната 2023/2024 година

*Графикът може да претърпи промени при възникване на извънредни обстоятелства.

Учебни седмици: 37

Продължителност на присъствените учебни часове по предмети и класове:
Подготвителна група – учебни часове по български език и литература с продължителност на учебния час – 30 минути;
1-ви и 2-ри клас – учебни часове по български език и литература с продължителност на учебния час – 35 минути;
3-ти и 4-ти клас – учебни часове по български език и литература с продължителност на учебния час – 40 минути;
от 5-ти до 12-ти клас– учебни часове по български език и литература; учебни часове по история и цивилизации ( в частта, отнасяща се до историята на България); учебни часове по география и икономика (в частта, отнасяща се до географията на България) с продължителност на учебния час – 45 минути;

Допълнителни училищни дейности – провеждат се след края на присъствените учебни занятия; продължителност на допълнителния учебен час – 45 минути;
Присъствените учебни занятия, включително допълнителните училищни дейности и инициативи на училището, се провеждат само съботни дни, на посочените в таблицата дати, в часовия диапазон от 14:00 часа до 19:00 часа местно часово време.
Всеки клас или училищна група от учениците присъствено обучение получава индивидуално разпределение за продължителността на учебните часове в рамките на учебния ден, респективно за конкретните учебни дати.

График за провеждане на присъствени учебни занятия

свали в

Българското неделно училище “Св. св. Кирил и Методий” – Дортмунд | Bulgarische Sonntagsschule „Sv. sv. Kiril i Metodiy“ – Dortmund