Уважаеми родители,
Уважаеми приятели на българското неделно училище в Дортмунд,

При заявен интерес от Ваша страна имаме възможност да организираме допълнителни модули за обучение извън задължителните предмети по образователната програма.

1. Подготовката на кандидат-студенти по български език и литература за прием в български висши училища

Подготовката е организирана за ученици, които се обучават във втори гимназиален етап на средно образование в българските неделни училища в чужбина.

Обучението е дистанционно (онлайн) и е с продължителност не по-малко от 120 учебни часа за учебна година.

Обучителните материали са разработени от преподавателите, които провеждат подготовката на кандидат-студентите, и са в съответствие с изискванията на министерство на образованието и науката на Република България.

Таксата за един индивидуален онлайн учебен час е 20 € (двадесет евро).

Продължителността на дистанционния (онлайн) учебен час е 45 минути.

При заплащане на пакет от 10 учебни часа се предлага отстъпка в размер на 10 % от пакетната цена.

Обучението може да бъде организирано и на групи с до 5 ученика в един и същи клас. Таксата за един онлайн учебен час в група е 15 € (петнадесет евро).

Заявяването на желания брой учебни часове се извършва ежеседмично.

Таксата за обучение се заплаща предварително!

2. Дистанционни (онлайн) уроци по български език

За всички, които искат да изучават български език извън програмата, предвидена за българските неделни училища в чужбина, предлагаме индивидуални онлайн уроци в неделния ден.

            Дистанционните (онлайн) уроци по български език са предназначени за всички възрастови групи и не са обвързани с получаване на удостоверение за проведено обучение по реда на чл. 165, ал.2 от ЗПУО.

Таксата за един индивидуален онлайн учебен час е 20 € (двадесет евро).

Продължителността на дистанционния (онлайн) учебен час по български език е 45 минути.

При заплащане на пакет от 10 учебни часа се предлага отстъпка от 10 % от пакетната цена.

Заявяването на желания брой учебни часове се извършва ежеседмично.

Таксата за обучение се заплаща предварително!

3. Консултации по математика, физика и химия

Математиката, физиката и химията са прекрасни науки, но не са от най-лесните за усвояване. Когато обаче успеете да разберете колко логични и подредени са те, ще ги заобичате непременно.

Предлагаме Ви да опитаме заедно!

Консултациите по трите точни науки се организират от нашия екип от преподаватели и се провеждат онлайн, през платформата на училището, с предварително определени дни и часове.

Таксата за един индивидуален онлайн учебен час е 20 € (двадесет евро).

Продължителността на дистанционния (онлайн) учебен час е 45 минути.

При заплащане на пакет от 10 учебни часа се предлага отстъпка от 10 % от пакетната цена.

Заявяването на желания брой учебни часове се извършва ежеседмично.

Таксата за обучение се заплаща предварително.

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!

Всички такси за обучение се заплащат по банков път!

Банковата сметка на училището е:

Sparkasse Dortmund

IBAN: DE75 4405 0199 0911 0187 99

BIC: DORTDE33XXX

 

Моля, информирайте ни за Вашия интерес и изпратете съобщение със свободен текст на официалната електронна поща на училището info@bgschuledortmund.de

Посочете имената и възрастта на детето или ученика и отбележете към кой от предложените допълнителни модули за обучение проявявате интерес.

Ние ще се свържем с Вас!

Очакваме Ви!

Българското неделно училище “Св. св. Кирил и Методий” – Дортмунд | Bulgarische Sonntagsschule „Sv. sv. Kiril i Metodiy“ – Dortmund