Председател на родителския съвет

Десислава Пищалова

Членове на родителския съвет

Христина Димитров
Миглена Петкова

Контакти

elternrat@bgschuledortmund.de

Българското неделно училище “Св. св. Кирил и Методий” – Дортмунд | Bulgarische Sonntagsschule „Sv. sv. Kiril i Metodiy“ – Dortmund