Нашият екип

Екипът от учители и експерти, които имат удоволствието и привилегията да работят с децата и учениците, са преминали през редица етапи на обучение. За тях да си преподавател не е просто професия, а призвание. Вярваме, че дългосрочните ефекти от качественото образование върху развитието на обществото са безценни. Стремежът ни към това е от първостепенна важност!

Деляна Каден

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
Специалност „Немски и английски език“, Образователно-квалификационна степен „Магистър“, Професионална квалификация „Учител“; Професионална квалификация „Преводач“

Julius-Maximilians-Universität Würzburg, ФР Германия
Специалност „Приложна лингвистика“, Образователно-квалификационна степен „Магистър“, Специалност „Немско езикознание, немско литературознание и итало-романска филология“, Образователно-квалификационна степен „Магистър“

Есин Вели

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
Специалност „Български език и история“, Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“, Професионална квалификация „Учител“; Специалност „Българска филология“, Образователно-квалификационна степен „Магистър“, Професионална квалификация „Филолог“; Специалност „Българска филология“, Образователно-квалификационна степен „Магистър“; Професионална квалификация „Лингвистика и масови комуникации“

Галина Пончева

Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград
Специалност „География“; Образователно-квалификационна степен „Магистър“; Професионална квалификация „Магистър по география“;

Статут на сертифициран преподавател
Google Certified Educator (Level 1) и Google Certified Educator (Level 2) – компетентност в продуктите на Google и използване инструментите на Google for Education в класната стая;

Наталия Александрова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Специалност „Предучилищна педагогика“, Образователно-квалификационна степен „Магистър“, Специалност „Начална  училищна педагогика“; Образователно-квалификационна степен „Магистър“; Специализация по дефектология; Специализация по немски език;

Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Департамент за иновация и усъвършенстване на учители, Четвърта професионално-квалификационна степен

Айтен Аптикадир

Бургаски свободен университет
Специалност „Българска филология“, Образователно-квалификационна степен „Магистър“, Професионална квалификация „Магистър-филолог и учител по  български език и литература в средните училища“

Надежда Илиева

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
Специалност „Предучилищна педагогика“, Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“, Професионална квалификация „Детски учител“; Специалност „Специална педагогика – логопедия“, Образователно-квалификационна степен „Магистър“, Професионална квалификация „Логопед, учител на деца с езиково-говорни нарушения“

Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Департамент за иновация и усъвършенстване на учители, „Организация на образователния процес“ – Пета професионално-квалификационна степен

Анелия Христова

Бургаски свободен университет
Специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“; Образователно-квалификационна степен „Магистър“; Професионална квалификация „Детски учител и начален учител“;

 

Красимира Добрева

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Специалност „Български език и немски език“, Образователно-квалификационна степен „Магистър“, Професионална квалификация „Специалист по български език и литература и по немски език и литература и преподавател по български език и литература и по немски език и литература в средно образователно училище“

Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Департамент за информация и усъвършенстване на учители – Пета професионално-квалификационна степен; Департамент за информация и усъвършенстване на учители – Четвърта професионално-квалификационна степен

Венеция Томова

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
Специалност „Българска филология“; Специалност „История“; Образователно-квалификационна степен „Магистър“; Професионална квалификация „Специалист по българска филология и преподавател в средните училища“;

 

Татяна Иванова

Технически университет – София
Образователно-квалификационна степен „Магистър“, Направление „Математика и Физика“, Професионална квалификация „Инженер – мениджър“, Специалност „Индустриален мениджмънт“

Елена Димитрова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Специалност „Предучилищна педагогика“, Образователно-квалификационна степен „Магистър“, Специалност „Начален учител“

Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Департамент за иновация и усъвършенстване на учители, Четвърта професионално-квалификационна степен, Департамент за иновация и усъвършенстване на учители, Пета професионално-квалификационна степен

Българското неделно училище “Св. св. Кирил и Методий” – Дортмунд | Bulgarische Sonntagsschule „Sv. sv. Kiril i Metodiy“ – Dortmund