Форми на обучение

През учебната 2024 – 2025 година

Виж повече

1. Предучилищна група

присъствена форма на обучение

2. Първи клас

присъствена форма на обучение

3. Втори - четвърти клас

присъствена форма на обучение и дистанционна (онлайн) форма на обучение

4. Пети – дванадесети клас

присъствена форма на обучение и дистанционна (онлайн) форма на обучение

5. Подготовка по немски език за деца до четвърти клас, които имат затруднение с изучаването на езика и усвояването на немските граматични правила

дистанционна (онлайн) форма на обучение

6. Подготовка за явяване на матури по български език и литература в България

присъствена форма на обучение и дистанционна (онлайн) форма на обучение

7. Подготовка за явяване на изпит по български език за получаване на българско гражданство

присъствена форма на обучение и дистанционна (онлайн) форма на обучение

8. Подготовка на кандидат-студенти по български език и литература за прием в български висши училища

дистанционна (онлайн) форма на обучение

9. Подготовка за явяване на изпит за ниво на владеене на български език

дистанционна (онлайн) форма на обучение

10. Помощ при подготовката на уроците по математика за децата до 4-ти клас по немската образователна система

дистанционна (онлайн) форма на обучение

11. Допълнителни училищни дейности

присъствена форма
Българското неделно училище “Св. св. Кирил и Методий” – Дортмунд | Bulgarische Sonntagsschule „Sv. sv. Kiril i Metodiy“ – Dortmund